Základní informace k týdnu od 25. 4. do 29. 4. 2022

Základní informace k týdnu od 25. 4. do 29. 4. 2022

Důležitá informace: Vydávání zápisových lístků se týká pouze žáků devátých ročníků a žáků, kteří půjdou na víceletá gymnázia z pátého či sedmého ročníku. Zákonní zástupci dětí do první třídy a zákonní zástupci dětí do přípravné třídy zápisový lístek nedostávají. Informace je zde uvedena z důvodu opakovaných dotazů. 

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace pro návštěvníky webu školy:

1) K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

V souladu s § 36 odst. 3) správního řádu je dne 27. 4. 2022 od 17:30 do 19:00 vyhrazen prostor, během kterého se bude moci účastník řízení /zákonný zástupce/ vyjádřit k průběhu správního řízení před vydáním rozhodnutí. Pro dotazy si, prosím, připravte své registrační číslo přidělené při zápisu.

Možnosti oslovení školy:

Telefonicky: 739301527, emailem: brezinaskola@seznam.cz, zs.stolinska@volny.cz, osobně

Skrze MS Teams (je nutný mikrofon a případně kamera. Připojení formou kliknutí na uvedený odkaz.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NGQ1YWUyZDQtNzBiMi00OTEyLThjMDItODU0YjgyNTk2NDY1@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22,%22Oid%22:%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7D

 

2) Zápis do prvního ročníku pro děti z Ukrajiny – 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

2) зарахування на перший рік для дітей з України – 1. 6. 2022 з 14 год. до 16 год. Деталі вказані в окремій статті.

3) Škola nanečisto – obecná příprava dětí na plnění povinné školní docházky, probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od  9. 5. 2022 do 13. 5. 2022. Letos pouze pro přijaté prvňáčky. Pozvánku obdrží přijatí žáci emailem.

Ze života školy

Důležité:

Na velkou přestávku chodíme za pěkného počasí ven. Pokud Vaše dítě z důvodu alergie nemůže vycházet na velkou přestávku ven, je nutné tuto skutečnost doložit třídním učitelům.

U vybraných tříd probíhá dle harmonogramu SCIO testování.

 • 25. 4. Prevence od KŘPČR – 5. A, 5. B
 • 26. 4. 2022 Plavecký výcvik 4. ročníku
 •  27. 4.        17:00 – 18:00 ONLINE konzultace k přijímacímu řízení
 •                     18:00 – 18:30 Vydávání zápisových lístků
 • 27. 4. Prevence pro 7. A
 • 28. 4. Prevence od KŘPČR – 7. A, 7. B
 • 29. 4. Plavecký výcvik 2. ročníků
 • 2. 5. Odjezd na ŠVP – 3. A a 4. A
 • 3. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 5. 5. Fotografování 5. ročníků
 • 12. 5. Sběr starého papíru – opět bude kontejner u hlavní budovy
 • 13. 5. Magický Madagaskar – určeno pro II. stupeň
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku

Podpora ukrajinským dětem:

Nově od 12. 4. funguje asistentka pro ukrajinské žáky – paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Нове від 12. Працює асистент для українських учнів – пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka – budova Stoliňská 2440:

25 4. – od 14:00 do 16:00. Děkujeme tímto paní Oleně Shubak za velkou obětavost.

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови – будівля вул. Столинська, 2440:

                25 4. –  14:00 до 16:00. Ми вдячні цій пані Олені Шубак за велику самовідданість.

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Janě Liškové.

 1. 4., 29. 4. – další termíny připravujeme

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля вул. Столинська, 823/16. Дуже дякуємо панові Віктору Шароху.

           25. 4, 29. Четверте – ми готуємо наступні терміни.

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 21. 4. 2022