Základní informace k týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022

Základní informace k týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022

Pozor:

13. 6. se od 17 h konají třídní schůzky ve třídách. Srdečně zveme a děkujeme za účast. V případě, že se nemůžete dostavit, je třeba se s vyučujícími domluvit individuálně.

Děkujeme všem, co společně s námi vzpomněli na výročí 80ti let od vypálení obce Lidice. Pokud máte čas, podívejte se na naši Chvalskou stezku se jmény dětí z Lidic.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace:

1) Informace pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku:  Pokud máte zájem o plnění povinné docházky v našem šestém ročníku, pošlete nám vyplněnou žádost o přestup. Žáci našeho pátého ročníku postupují automaticky, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou variantu. Žádosti jsou vyřizovány průběžně.

Žádost o přestup je ke stažení zde:

Žádost o přestup 6. ročník

2) K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • Pokud potřebujete rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházce, případně rozhodnutí o udělení odkladu, lze si uvedené dokumenty vyzvednout denně od 9:00 do 15:30 u hospodářky školy (Budova Stoliňská 823/16, zvonek hospodářka školy). Všechny nevyzvednuté dokumenty budou předány na červnové informativní schůzce.
 • Informativní schůzka s vyučujícími budoucích prvních tříd a přípravné třídy se bude konat dne 21. 6. od 17:00 v budově prvního stupně. Pozvánky byly poslány emailem. Pokud máte dítě přijaté a nemáte pozvánku, kontaktujete nás. Děkujeme.

Ze života školy

Důležité:

Probíhá plavecký výcvik 2. a 4. ročníků / út a pá/.

 • 13. 6. Třídní schůzky ve třídách – od 17:00. Děkujeme za účast.
 • 13. 6. ZOO Chleby – 0. A
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Začíná soutěžní výstava Talent Horních Počernic
 • 14. 6. Sportovní utkání mezi školami v H. P.
 • 16. 6. Listování s Lukášem Hejlíkem – 0. A + 1. A, B + 2. A, B + 3. A, B
 • 16. 6. Utkání školních družin v kopané
 • 21. 6. Turnaj ve vybíjené – 5. ročník (na ZŠ Spojenců)
 • 21. 6. Kouzelník ve ŠD – bublinkování
 • 21. 6. Informativní schůzka pro rodiče prvních ročníků a přípravné třídy – od 17:00 v budově prvního stupně
 • 22. 6. Deskové hry pro všechny – prezentace deskových her, možnost si zahrát i libovolnou hru zakoupit. Srdečně zveme všechny zájemce.
 • 22. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. A)
 • 22. 6. Od 16:00 vernisáž výstavy Talent Horních Počernic (Chvalský zámek). Srdečně Vás zveme!
 • 23. 6. Sběr starého papíru – letos poslední
 • 23. 6. Exkurze pro 9. ročník – Vodní elektrárna Štěchovice
 • 23. 6. 2. A, B – Vodnická pohádka
 • 24. 6. Vodnická pohádka – 3. A, B
 • 24. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6.B)
 • 24. 6. 8. A – Golf resort
 • 24. 6. Lidice – exkurze (7. B + výběr 7. A a 8. B)
 • 27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B
 • 28. 6. Techmania – 8. A a 8. B
 • 30. 6. Vydání vysvědčení a zakončení školního roku

Podpora ukrajinským dětem:

Pro ukrajinské žáky funguje asistentka paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Для українських учнів працює асистент пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

 

Pro děti z Ukrajiny připravujeme prázdninové kurzy výtvarných technik pod vedením ukrajinské lektorky. Více upřesníme později.

Для дітей з України готуємо святкові курси художніх прийомів під керівництвом української лекторки. Більше уточнюємо пізніше.

Nabídka příměstských táborů: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Пропозиція приміських таборів: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na květen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 • 13. června, 20. června, 22. června, 23. června, 29. června, 30. června

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови на травень:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

Терміни навчання:

 • 13 червня, 20 червня, 22 червня, 23 червня, 29 червня, 30 червня

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

Termíny výuky:

 • 17. června, 24. června, 27. června, 29. června.

Výuku na červen i na dobu prázdnin připravujeme.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

Терміни навчання:

 • 17 червня, 24 червня, 27 червня, 29 червня.

Навчання на червень і на канікули ми готуємо.

Velice děkujeme paní Daně Bočkové za velkou pomoc a spolupráci! To ona stojí za přípravou nádherných informativních letáků. 

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 10. 6. 2022