Základní informace k týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022

Základní informace k týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022

Důležité:

Od září 2022 dojde k avizovanému navýšení částky za školní obědy. Nová cena oběda bude činit:

7 – 10 let:                   36 Kč/ záloha 792 Kč měsíčně

11 – 14 let:                 38 Kč/ záloha 836 Kč měsíčně

15 a více let:              40 Kč/ záloha 880 Kč měsíčně

Pokud potřebujete pomoci s úhradou obědů od společnosti Women for Women, prosím o tuto informaci na email brezinaskola@seznam.cz. Obědy se hradí vždy k 25. předchozího měsíce, tedy na září 2022 se jedná o platbu do 25. 8. 2022. Noví žáci obdrží platební údaje – číslo účtu a variabilní symbol.

Úplata za školní družinu zůstává ve stejné výši (300 Kč/měsíc), stejně jako úplata za školní klub (200 Kč za měsíc).

Na prázdniny chystáme zajímavé aktivity – procházky Prahou s odborným výkladem, cyklistické výlety na sigltrek v Jizerských horách aj.. Termíny včas zveřejníme.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Ze života školy

Důležité:

Probíhá plavecký výcvik 2. a 4. ročníků / út a pá/.

 • 20. 6. Hasiči Satalice – exkurze 5. B
 • 21. 6. Turnaj ve vybíjené – 5. ročník (na ZŠ Spojenců)
 • 21. 6. 7. A Exkurze – Hasiči Chodov
 • 21. 6. Kouzelník ve ŠD – bublinkování (od 14:00)
 • 21. 6. Informativní schůzka pro rodiče prvních ročníků a přípravné třídy – od 17:00 v budově prvního stupně. Srdečně zveme a předem děkujeme za účast.
 • 22. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. A)
 • 22. 6. Od 16:00 vernisáž výstavy Talent Horních Počernic. Srdečně Vás zveme na krásný Chvalský zámek.
 • 23. 6. Sběr starého papíru – letos poslední
 • 23. 6. Exkurze pro 9. ročník – Vodní elektrárna Štěchovice
 • 23. 6. 2. A, B – Vodnická pohádka
 • 24. 6. Vodnická pohádka – 3. A, B
 • 24. 6. ZŠ Bártlova – plavání (6. B)
 • 24. 6. 8. A – Golf resort
 • 24. 6. Lidice – exkurze (7. B + výběr 7. A a 8. B)
 • 27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B
 • 28. 6. Techmania – 8. A a 8. B
 • 29. 6. Bazén Klánovice – 7. A
 • 30. 6. Vydání vysvědčení a zakončení školního roku

Podpora ukrajinským dětem:

Pro ukrajinské žáky funguje asistentka paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Для українських учнів працює асистент пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Pro děti z Ukrajiny připravujeme prázdninové kurzy výtvarných technik pod vedením ukrajinské lektorky. Více upřesníme později.

Для дітей з України готуємо святкові курси художніх прийомів під керівництвом української лекторки. Більше уточнюємо пізніше.

Nabídka příměstských táborů: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Пропозиція приміських таборів: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na červen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 •  20. června, 22. června, 23. června, 29. června, 30. června

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови в червні:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

Терміни навчання:

 • 20 червня, 22 червня, 23 червня, 29 червня, 30 червня

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

Termíny výuky:

 •  24. června, 27. června, 29. června.

Výuku na červen i na dobu prázdnin připravujeme.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

Терміни навчання:

 •  24 червня, 27 червня, 29 червня.

Навчання на червень і на канікули ми готуємо.

Velice děkujeme paní Daně Bočkové za velkou pomoc a spolupráci! To ona stojí za přípravou nádherných informativních letáků. Nyní nám věnovala nádherné ukrajinské slovníky a elektronické varhany. Děkujeme! 

Pro vaše případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 19. 6. 2022