Základní informace k týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2022

Základní informace k týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2022

Důležité:

 • Informace k prázdninám zveřejníme v příštím týdnu.
 • Od pondělí již probíhají výlety, exkurze a třídnické práce. Výuka na prvním stupni je 4 vyučovací hodiny, na druhém stupni 5 vyučovacích hodin. Odchody na oběd jsou dle rozpisu.
 • Ve škole zůstalo velké množství zapomenutého oblečení – nehledáte něco?
 • Pokud máte ze školy zapůjčen NTB, je třeba jej v tomto týdnu odevzdat, abychom jej mohli nechat vyčistit pro další školní rok.
 • Během prázdnin je k dispozici psycholog MČ Praha 20. Paní Mgr. Jana Malíková – tel. 724 946 707, email.: Jana_Malikova@pocernice.cz
 • Od září 2022 dojde k avizovanému navýšení částky za školní obědy. Nová cena oběda bude činit:

                               7 – 10 let:                   36 Kč/ záloha 792 Kč měsíčně

                               11 – 14 let:                 38 Kč/ záloha 836 Kč měsíčně

                               15 a více let:              40 Kč/ záloha 880 Kč měsíčně

Pokud potřebujete pomoci s úhradou obědů od společnosti Women for Women, prosím o tuto informaci na email brezinaskola@seznam.cz. Obědy se hradí vždy k 25. předchozího měsíce, tedy na září 2022 se jedná o platbu do 25. 8. 2022. Noví žáci obdrží platební údaje – číslo účtu a variabilní symbol.

Úplata za školní družinu zůstává ve stejné výši (300 Kč/měsíc), stejně jako úplata za školní klub (200 Kč za měsíc).

Na prázdniny chystáme zajímavé aktivity – procházky Prahou s odborným výkladem, cyklistické výlety na sigltrek v Jizerských horách aj.. Termíny včas zveřejníme.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Ze života školy

Důležité:

 • 27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B
 • 28. 6. Techmania Plzeň – 8. A a 8. B
 • 28. 6. Výlet do Prahy s výkladem – 6. B
 • 29. 6. Bazén Klánovice – 7. A
 • 29. 6. Vybíjená – turnaj žáků druhého stupně.
 • 30. 6. Vydání vysvědčení a slavnostní zakončení školního roku

Podpora ukrajinským dětem:

Pro ukrajinské žáky funguje asistentka paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Для українських учнів працює асистент пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Pro děti z Ukrajiny připravujeme prázdninové kurzy výtvarných technik pod vedením ukrajinské lektorky. Více upřesníme později.

Для дітей з України готуємо святкові курси художніх прийомів під керівництвом української лекторки. Більше уточнюємо пізніше.

Nabídka příměstských táborů: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Пропозиція приміських таборів: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na červen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 • 29. června, 30. června

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови в червні:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

Терміни навчання:

 • 29 червня, 30 червня

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

Termíny výuky:

 •   27. června, 29. června.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

Терміни навчання:

 •  27 червня, 29 червня.

Plán výuky češtiny v červenci а srpnu 2022

týden 26: pátek 1.7.

týden 27-28: dovolená

týden 29: pondělí 18.7., středa 20.7., pátek 22.7. (16:00)

týden 30: pondělí 25.7., středa 27.7.

týden 31: pondělí 1.8., středa 3.8., pátek 5.8. (16:00)

týden 32: středa 10.8., pátek 12.8.

týden 33: středa 17.8.

týden 34: pondělí 22.8.

týden 35: pondělí 29.8., středa 31.8.

Začátek vyučování je vždy v 17:00, pokud není uvedeno jinak.

 

Преподавание чешского языка в июле и в августе 2022 г.

неделя 26 ая: пятница 1.7.

неделя 27-28 ая: отпуск

неделя 29 ая: понедельник 18.7., среда 20.7., пятница 22.7. (16:00)

неделя 30ая: понедельник 25.7., среда 27.7.

неделя 31ая: понедельник 1.8., среда 3.8., пятница 5.8. (16:00)

неделя 32ая: středa 10.8., пятница 12.8.

неделя 33ая: среда 17.8.

неделя 34ая: понедельник 22.8.

неделя 35ая: понедельник 29.8., среда 31.8.

Занятия всегда начинаются в 17:00, если не указано иное.

 

Velice děkujeme paní Daně Bočkové za velkou pomoc a spolupráci! To ona stojí za přípravou nádherných informativních letáků a intenzivní pomoci.

Pro vaše případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 26. 6. 2022