Základní informace k období od 1. 7. 2022 – prázdniny 2022

Základní informace k období od 1. 7. 2022

Vážení rodiče, včera bylo vydáno vysvědčení a školní rok 2021/2022 je za námi. Děkujeme Vám všem za podporu a spolupráci během celého školního roku. Byl to pro nás všechny opět velmi náročný školní rok, bez Vaší pomoci, podpory a spolupráce by to skutečně nešlo.

Blahopřejeme všem, kterým vysvědčení přineslo radost z dobře vykonané práce. Pokud se na vysvědčení něco nepovedlo, určitě to příští školní rok bude lepší. Vždyť známky nejsou vyjádřením kvality člověka, známky jsou vyjádřením zvládnutí kurikula učiva daného předmětu.

Tak ať Vy i Vaše děti máte klidné prázdniny, plné odpočinku, pohybu v přírodě a relaxace. Zejména připomínám dodržování základních pravidel bezpečnosti.

Shrnutí školního roku:

Mnohé se podařilo realizovat, někdy i více, než bylo původně v plánu, něco však bude třeba ještě řešit i během následujícího školního roku. Máme radost, že učivo se většinou podařilo zvládnout dle plánu, u žáků bylo dosaženo klíčových kompetencí v daných předmětech. Povedlo se realizovat několik významných projektů (Post Bellum, Lidice, výsadba stromů aj.), uskutečnily se i další  mimoškolní aktivity – školy v přírodě, virtuální exkurze, olympiády, lyžařské kurzy, cykloturistické kurzy, soutěžní výstavy, aktivity na podporu čtenářství, Tvořivé dílny a dokonce i zahraniční poznávací zájezd do Švédska. Většina tříd prvního stupně byla na škole v přírodě, taktéž i jedna třída druhého stupně měla plno zážitků ze své školy v přírodě. Ve všech třídách proběhla prevence od KŘPČR, která se vždy těší velké oblibě. V oblasti sportu se podařilo nejen zapojit naše žáky do stávajících soutěží a sportovních utkání, ale díky iniciativě vyučujících i vychovatelek se podařilo několik vlastních utkání realizovat. Ve škole velmi úspěšně funguje Školní parlament, který se stal nedílnou součástí koncepčních porad. Jako intenzivní podpora všem žákům je dlouhodobě zažitý náš Integrační tým, který vedle podpory potřebným žákům dlouhodobě mapuje klima tříd a jejich fungování.

Všem, co postupují na střední školy či víceletá gymnázia přejeme hodně štěstí do dalšího studia. Pochopitelně hodně úspěchů přejeme i těm, kteří se stěhují a tedy musí změnit školu.

Prázdniny 2022:

Během prázdnin nás čekají opravné a udržovací práce, avšak i nějaké investiční kroky. V souvislosti s výukou informatiky budeme budovat wifi připojení postupně ve všech třídách a budovách. Do několika tříd opět objednáváme nový školní nábytek. Prázdniny poskytnou dostatečný prostor na hloubkový úklid všech budov – tříd, chodeb i toalet.

Dobrovolný domácí úkol na prázdniny: kdo má zájem, uvítáme, pokud v září přinesete kamínek z prázdninového výletování, ideálně s uvedením lokality.

Co bude jiné ve školním roce 2022/2023 – podrobně vše rozvedeme v srpnu:

  • Od 4. ročníku přichází nový předmět – nová informatika. Co si pod tím máte představit? Výuka se bude lišit dle ročníků, avšak základní snahou je rozvíjet u žáků analytické a logické myšlení, dokázat pracovat s daty, položit základy robotiky a manipulace s roboty.
  • Opět budeme hledat nového člena naší školské rady. Volby proběhnou koncem srpna. Rád bych zde, jménem celé školy, současně vyjádřil velké poděkovaní paní Martině Houškové, která s námi obětavě pracovala po celou dobu.
  • Výuka plavání je zajištěna, opět budou v prvním pololetí plavat třetí (pátek) a čtvrté třídy (čtvrtek). Plávání přípravné třídy připravujeme.
  • Opět připravujeme prevence od KŘPČR a dalších subjektů.
  • Pracujeme i na podání žádosti v rámci OPJAK (dříve Šablony), abychom mohli více cestovat se žáky, připravovat zajímavé projekty, doučovat i rozvíjet žáky.
  • Rok 2022 je pro naši školu významný, jelikož je to 235 rok fungování naší školy. V duchu tradic plánujeme oslavu spojenou s dalšími žákovskými projekty. Předpokládáme v září 2022.

 

Důležité:

  • Vysvědčení, která dosud nebyla vydána, jsou k dispozici u hospodářky školy v době od 8:30 do 15:00. (Budova Stoliňská 823/16, zvonek hospodářka).
  • Během prázdnin je k dispozici psycholog MČ Praha 20 pro řešení všech situací, kdy je zásah psychologa třeba. Paní Mgr. Jana Malíková – tel. 724 946 707, email.: Jana_Malikova@pocernice.cz
  • Pokud máte ze školy zapůjčen NTB, je třeba jej  odevzdat,. Vše musí být připraveno na další školní rok.
  • Od září 2022 dojde k avizovanému navýšení částky za školní obědy. Nová cena oběda bude činit:

                                7 – 10 let:                   36 Kč/ záloha 792 Kč měsíčně

                               11 – 14 let:                 38 Kč/ záloha 836 Kč měsíčně

                               15 a více let:              40 Kč/ záloha 880 Kč měsíčně

Pokud potřebujete pomoci s úhradou obědů od společnosti Women for Women, prosím o tuto informaci na email brezinaskola@seznam.cz. Obědy se hradí vždy k 25. předchozího měsíce, tedy na září 2022 se jedná o platbu do 25. 8. 2022. Noví žáci obdrží platební údaje – číslo účtu a variabilní symbol.

Úplata za školní družinu zůstává ve stejné výši (300 Kč/měsíc), stejně jako úplata za školní klub (200 Kč za měsíc).

Na prázdniny chystáme zajímavé aktivity – procházky Prahou s odborným výkladem, cyklistické výlety na sigltrek v Jizerských horách aj.. Termíny včas zveřejníme.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Podpora ukrajinským dětem:

Pro ukrajinské žáky funguje asistentka paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Для українських учнів працює асистент пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Pro děti z Ukrajiny připravujeme prázdninové kurzy výtvarných technik pod vedením ukrajinské lektorky. Více upřesníme později.

Для дітей з України готуємо святкові курси художніх прийомів під керівництвом української лекторки. Більше уточнюємо пізніше.

Nabídka příměstských táborů: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Пропозиція приміських таборів: https://ddmpraha.cz/ddm/Tabory

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé

Plán výuky češtiny v červenci а srpnu 2022

týden 26: pátek 1.7.

týden 29: pondělí 18.7., středa 20.7., pátek 22.7. (16:00)

týden 30: pondělí 25.7., středa 27.7.

týden 31: pondělí 1.8., středa 3.8., pátek 5.8. (16:00)

týden 32: středa 10.8., pátek 12.8.

týden 33: středa 17.8.

týden 34: pondělí 22.8.

týden 35: pondělí 29.8., středa 31.8.

 

Začátek vyučování je vždy v 17:00, pokud není uvedeno jinak.

 

Преподавание чешского языка в июле и в августе 2022 г.

неделя 26 ая: пятница 1.7.

неделя 29 ая: понедельник 18.7., среда 20.7., пятница 22.7. (16:00)

неделя 30ая: понедельник 25.7., среда 27.7.

неделя 31ая: понедельник 1.8., среда 3.8., пятница 5.8. (16:00)

неделя 32ая: středa 10.8., пятница 12.8.

неделя 33ая: среда 17.8.

неделя 34ая: понедельник 22.8.

неделя 35ая: понедельник 29.8., среда 31.8.

Занятия всегда начинаются в 17:00, если не указано иное.

 

Velice děkujeme paní Daně Bočkové za velkou pomoc a spolupráci! To ona stojí za přípravou nádherných informativních letáků a intenzivní pomoci.

Pro vaše případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

Závěrem přání vám všem – krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku.

Martin Březina

V Praze dne 1. 7. 2022