Základní informace k týdnu od 19. 9. do 23. 9. 2022

Základní informace k týdnu od 19. 9. do 23. 9. 2022

Vážení rodiče, níže naleznete základní obecné informace k týdnu od 19. 9. do 23. 9. 2022. Současně upozorňuji na nutnost sledovat webové stránky jednotlivých tříd, kam Vám vyučující vkládají informace k probranému učivu a třídním aktivitám.

Nejbližší akce:

 • 19. 9. TS 1. ročník a přípravná třída – od 17:00
 • 19. 9. Psycholog MČ  – seznámení se s třídami
 • 19. 9. Ovoce a mléko do škol – nyní pouze pro I. stupeň
 • 20. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)
 • 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)
 • 22. 9. Divadlo H. P. – 5. ročník
 • 23. 9. Úprava výuky pro 5. až 9. ročník z důvodu voleb do ZMČ. Bude upřesněno třídními učiteli jednotlivých tříd.
 • 26. 9. TS 6. ročník – od 17:00
 • 27. 9. Oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás zveme. Vlastní oslavu tentokráte chceme uchopit jako oslavu dětské radosti z prezentace na veřejnosti. Pokud má Vaše dítě zájem vystupovat na veřejnosti, prosím o informaci. Chceme dát prostor každému, kdo má zájem. Můžete recitovat, zpívat, hrát scénku, tančit, hrát na hudební nástroj aj. Vše začíná v 17:00. Publikum je samozřejmě srdečně zváno!

V případě pevného zájmu o vstoupení, prosím o informaci na email: brezinaskola@seznam.cz: jméno a příjmení, časový rozsah a aktivita. DĚKUJEME!

 • 28. 9. Státní svátek – školní výuka a ani školní družina není zajištěna.
 • 29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá. Školní družina bude zajištěna v době od 7:00 do 16:30. Nutná je velká svačina a pití – školní oběd není zajištěn.

Všeobecné informace:

 • Přihlášení do kroužků – základní nabídka je již na našem webu. Zájmové kroužky organizuje škola společně s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy /DDM hl. m. Prahy/. Nabídka se snaží poskytnout dětem různorodé aktivity garantované pedagogy školy. Podrobnější informace s možností elektronické přihlášky najdete na stránkách DDM hl. Praha/ Karlínské Spektrum/ kroužky – ZŠ Chvaly. Zahájení činnosti je organizováno po 19. 9. 2022 do konce září jako bezplatná možnost vyzkoušet si o co budou mít děti opravdový zájem  a od října probíhají potom pravidelné lekce a aktivity. V přehledu jsou také uvedeny finanční náklady pro kroužek za pololetí nebo výhodnější platba za šk. rok. Případné další informace mohou také poskytnout  lektoři kroužků.
 • Klubík – školní klub. Vzhledem k velkému zájmu o školní klub je společně se školním klubem bude v naší škole zřízen i Klubík. Zřizovatelem je DDM Praha 8 (jako u většiny kroužků), hlásit se tedy budete skrze DDM Karlín. Odkaz: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum

                              Sekce kroužky: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum/krouzky?id=12289

Klubík funguje denně, vždy od 13 h do 15 h. Úplata činí 1200 Kč za pololetí, případně  2200 Kč na školní rok. Klubík vede p. V. Tománková. Opět je možné se hlásit pouze do naplnění kapacity.

 • Pracovní sešity – třídními učiteli budete požádáni o úhradu pracovních sešitů, které zůstávají v majetku žáka. Učebnice a další pomůcky jsou nadále poskytovány bezplatně. V případě, že je pro Vás úhrada problematická, kontaktujte nás na email brezinaskola@seznam.cz s žádostí o prominutí úplaty. Vzhledem k výpadkům ve výrobě není dosud dodávka škole kompletní.
 • Plavecký výcvik – pro letošní rok je příspěvek zákonného zástupce na dopravu 1000 Kč. V případě, že je pro Vás úhrada problematická, kontaktujte nás na email brezinaskola@seznam.cz s žádostí o prominutí úplaty.

Pomoc žákům, rodinám……..:

V případě potřeby se obracejte na uvedené osoby. Pochopitelně můžete využít i pomoc od vedení školy. Informace si vždy dle potřeby předáme a pokusíme se Vám pomoci. Každopádně je vždy vhodnější řešit zdánlivou „maličkost“ než něco zanedbat.

Tel.: 777 705 423

Pokyny k „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“ dle UZHMP připravujeme.

Dohledová třída:

Zvažte účast vzhledem k proměnlivému počasí. Jedná se o zajištění dohledu mezi dopolední a odpolední výukou. Přihlášky odevzdávejte obratem třídním učitelům.

Distanční výuka:

MS Teams  – přístupy pro nové žáky připravujeme.

Prevence:

Prevence probíhá dle Minimálního preventivního programu. Pro letošní rok máme pro I. stupeň zajištěny preventivní programy od MP, KŘPČR, BESIPu a dalších partnerů. Dne 24. 10. bude pro rodiče uspořádána ONLINE konference s tematickým zaměřením na bezpečnost dětí ve virtuálním prostoru a nebezpečí kyberšikany. Pokud máte zájem, bude prostor i na Vaše dotazy. Předpokládaný čas realizace je od 18:00 do 19:30.

Školská rada:

V pondělí 12. 9. proběhlo losování člena školské rady za zákonné zástupce. Z oslovených 483 zákonných zástupců se přihlásilo 7 zájemců. Vylosována byla paní Zlatka Boháčková. Všem sedmi zájemcům moc děkujeme za ochotu se zapojit do činnosti školy.

Složení školské rady pro rok 2022/2023:

Ing. Petr Herian, p. Jaroslav Kočí, Ing. Kateřina Hornová, p. Zlatka Boháčková, Mgr. Kateřina Laluhová, Mgr. Petra Vávrová

Pozn.: Protokol o losování je zájemcům k nahlédnutí v ředitelně.

 Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatření. V době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL.

Kamínky z prázdnin – prázdninový úkol:

Kdo ještě má kamínky z prázdninového cestování, prosíme odevzdejte třídním učitelům.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 16. 9. 2022