Základní informace k týdnu od 24. 10. do 28. 10. 2022

Základní informace k týdnu od 24. 10. do 28. 10. 2022

Poděkování:

Srdíčkové dny – podařilo se vybrat 10 910 Kč. Děkujeme.

Sběr starého papíru – celkem žáci přinesli 390 Kg. Děkujeme.

Seminář pro rodiče, žáky a zájemce:

24. 10. Od 18:00 ONLINE Seminář pro rodiče. Organizátorem je KŘPČR. Hlavní téma – stávající a nová nebezpečí virtuálního prostoru (kyberšikana, internetové a telefonické podvody, podvodné vystupování pod identitou organizace aj.). Určitě bude prostor i na případné dotazy. Přihlásit se je možné skrze MS Teams z kalendáře, případně libovolně na základě odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7b994ce220194a4ca9d32f35704e3b1d%40thread.tacv2/1664482681010?context=%7B%22Tid%22%3A%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2C%22Oid%22%3A%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%2C%22MessageId%22%3A%221664482681010%22%7D

 

Balíček pomoci Pražanům

Všem došlým žádostem v rámci „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany „ bylo vyhověno – jak v rámci osvobození od úplaty stravného, tak v rámci osvobození od úplaty za školní družinu či školního klubu. Vyhověno bylo s účinností od 1. 10. 2022. Rozhodnutí bylo vydáno. Přeplatky Vám budou vráceny.

Akce týdne:

  • 24. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

                       18:00 ONLINE seminář pro rodiče – Nebezpečí v kyberprostoru

1. A – Konzultace dle rozpisu

  • 25. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
  • 1. A Konzultace dle rozpisu
  • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině naleznete na webu školy.
  • 28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

Důležité s předstihem:

  • 31. 10. 17:30 Třídní schůzky třídy 1. B
  • 31. 10. 19:30 Zasedání školské rady
  • 1. 11. 18:00 ONLINE schůzka – volba střední školy
  • 2. 11. Beseda Černobyl – 8. ročník
  • 7. 11. Od 17:00 jsou třídní schůzky ve třídách.

Dohledová třída:

Zvažte účast vzhledem k proměnlivému počasí. Jedná se o zajištění dohledu mezi dopolední a odpolední výukou. Přihlášky odevzdávejte obratem třídním učitelům.

Distanční výuka:

MS Teams  – přístupy pro nové žáky byly předány.  Zkontrolujte, prosím, zda Váš přístup funguje – přihlásíte se do systému, vidíte své týmy a uložené úkoly.

Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatřeníV době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 21. 10. 2022