Základní informace k týdnu od 19. 12. do 23. 12. 2022

Základní informace k týdnu od 19. 12. do 23. 12. 2022

Děkujeme za donesený sběr. Ve čtvrtek se podařilo nasbírat 1040 kg, což je průměrných 2,2 kg na žáka. Celkem se za rok 2022 podařilo nasbírat 5 880 kg. Děkujeme!

Pozvánka: Vánoční tvořivé dílny

Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční tvořivé dílny, kde se budou jednotlivé kolektivy oddělení ŠD a ŠK prezentovat svými výrobky. Výrobky si můžete prohlédnout, zakoupit, avšak i si vyzkoušet vlastnoručně vyrobit vánoční dekoraci pod vedením vychovatelek. Organizuje školní družina ve spolupráci se školním klubem.

ŠKOLNÍ ULICE:

Vážení rodiče, poděkování Vám patří za vynikající spolupráci v rámci projektu Školní ulice.  Skutečně až na ojedinělé případy je komunikace Stoliňská během ranní špičky bezpečným prostředím pro pohyb žáků i Vás, rodičů. Velice děkujeme! V projektu budeme s podporou paní Mgr. K. Klímové i nadále pokračovat.

Důležité!

Věnujte, prosím, pozornost oblečení, ve kterém děti chodí do školy. Pokud není dítě dostatečně oblečeno či obuto v zimních botách, je velice problematická jeho účast na akci školy – výlety, exkurze aj. Ideálně doplnit oblečení o teplou čepici a rukavice.

Akce týdne:

 • 19. 12. Divadlo – 3. A, 3. B
 •               Karlštejn  – 1. A, 4. A
 • 20. 12. Zámek Loučeň – 3. A, 3. B
 •               Filmové představení – 6. A, 6. B
 •               Vánoční tvořivé dílny (13:30 – 16:30) Srdečně Vás zveme
 • 21. 12. Celoškolní projektový den
 • 22. 12.  Plavecký výcvik – 4. ročník
 •                Vánoční prohlídka Prahy – 8. B
 • 23. 12. Vánoční prázdniny. Pro nutné případy je školní družina centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova

 S předstihem:

 • Zajištění školní družiny na období vánočních prázdnin:
 • 23. 12. ZŠ Bártlova
 • 27. 12. ZŠ Spojenců
 • 28. 12. ZŠ Spojenců
 • 29. 12. ZŠ Stoliňská – od 7:00 do 16:30
 • 30. 12. ZŠ Stoliňská – od 7:00 do 16:30
 • 2. 1. ZŠ Bártlova
 • Nástup do školy 3. 1. 2023
 • Odjezd na LVK

Balíček pomoci Pražanům – opět s velkým předstihem

Čerpání z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ pokračuje i od ledna 2023 až do 30. 6. 2023. Kdo byl do podpory zapojen v letošním kalendářním roce (tedy v roce 2022), automaticky je zařazen i od ledna roku 2023. Pokud se mezi vámi vyskytne někdo, jehož aktuální situace vyžaduje pomoc formou čerpání finančních prostředků z Balíčku pomoci pro Pražany, bude od 1. 1. 2023, na základě vyplnění žádosti a čestného prohlášení, do projektu podpory zařazen.

Nutná podmínka:  Žadatel musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy!

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek – pobírá některou z následujících dávek:

o Příspěvek nebo doplatek na bydlení,

o Okamžitou dávku v hmotné nouzi,

o Přídavek na dítě,

o Dávky pěstounské péče,

o Čelí exekuci/insolvenci,

o Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně něž 200,-Kč na osobu/den (u samostatné žijících osob 300,-Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátky na hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Přispět lze na: a) stravné, b) na školní družinu (školní klub), c) fond solidarity (na úhrady dalších aktivit žáka, aby byla zachována koheze uvnitř sociální skupiny či třídy).

Pokud požadujete zapojení do projektu, pošlete informaci na email brezinaskola@seznam.cz

 

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 16. 12. 2022

Josef a Marie, Školní ulice v pátek 16. 12. 2022