Základní informace k týdnu od 23. 1. do 27. 1. 2023

Základní informace k týdnu od 23. 1. do 27. 1. 2023

Odpovědi k četným dotazům – ZÁPIS 2023:

 • Dny otevřených dveří – budou domluveny se zřizovatelem a ostatními řediteli. Termín včas zveřejníme. Předpokládáme v březnu 2023.
 • Zápis: termín bude opět určen na základě dohody se zřizovatelem a ostatními řediteli. Ze zákona probíhá zápis v době od 1. 4. do 30. 4. příslušného roku. Kritéria pro přijetí budou zveřejněna.
 • Škola nanečisto: opět proběhne v modelu, že účast je pouze pro přijaté žáky. Předpokládáme v průběhu května, tedy po ukončení správního řízení k přijetí.
 • Přípravná třída: ano, i v příštím školním roce bude otevřena naše přípravná třída. Kapacita přípravné třídy je do 14 dětí. Primárně jsou do přípravné třídy přijímány děti s odkladem školní docházky. Kritéria pro přijetí budou zveřejněna.

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace k novému týdnu.

 • 23. 1. 10:00 Vystoupení pro I. stupeň a 6. ročník v tělocvičně (hrazeno z OPJAK)
 • 24. 1. Individuální třídní schůzky – 1. A
 • 25. 1. 1. A – Knihovna H. P.
 •             Projekt POST BELLUM – výběr žáků (9. B)
 •            Individuální třídní schůzky – 1. A
 • 26. 1. 1. B – Knihovna H. P.
 •             Sběr starého papíru (kontejner u hlavní budovy)
 •             Plavecký výcvik – 4. ročník
 •             Projekt POST BELLUM – výběr žáků (9. A)
 •             Individuální třídní schůzky – 1. A
 • 27. 1. Úprava výuky na hlavní budově z důvodu voleb – škola poskytuje volební prostory
 •            13:30 – 14:30 Virtuální prohlídka – rozvody elektřiny (9. ročník)
 •            Plavecký výcvik – 3. ročník

S předstihem:

 • 31. 1. Vydání vysvědčení – podrobné informace k jednotlivým třídám obdržíte od třídních učitelů.
 • 3. 2. Pololetní prázdniny (Školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna na naší škole.)
 • 6. 2. až 10. 2. Jarní prázdniny (Školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna následovně: 6. 2. až 8. 2. ZŠ Ratibořická, 9. 2. a 10. 2. FZŠ Chodovická)
 • Po jarních prázdninách začíná v pátek plavecký výcvik 2. ročníků. Plaveme v Hloubětíně, doprava žáků od školy a ke škole je zajištěna skrze smluvního dopravce.

Balíček pomoci Pražanům:

Všem žádostem o čerpání v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům bylo vyhověno. Protokol o vyhovění žádosti je k vyzvednutí v ředitelně školy. Vyhověno bylo žádostem podaným v období od 10/22 do 12/22 i v období od 1/23 do 6/23. Čerpáno je úhradu školních obědů, na úplatu za školní družinu, školní klub a Klubík. Celkem nyní tuto formu pomoci využilo 39 žáků. Pomoc byla poskytnuta ve výši 202 556 Kč.

Projekt Školní ulice:

Projekt nadále pokračuje, prosíme o dodržování zákazu vjezdu do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00. Případné průjezdy vozidel jsou opět monitorovány.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 20. 1. 2023