Základní informace k týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023

Základní informace k týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023

Moc blahopřejeme Ondřeji Gřeškovi a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Podrobnosti jsou v závěru textu.

Základní informace k novému týdnu.

  • 20. 2. Třídní schůzky – třída 8. A. Začátek v 17:00.
  • 21. 2. Divadlo H. P. – přípravná třída
  •            Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce (Kat A2)
  • 22. 2. Prevence – 5. A
  • 24. 2. Plavecký výcvik  – 2. ročník
  •             Divadlo H. P.  – 4. B

Připravujeme:

  • 20. 3. Den otevřených dveří
  • 31. 3. Noc s Andersenem (letos s velkým překvapením)
  • 16. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
  • 18. 5. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – proběhne na Chvalském zámku. Podrobnosti jsou v příloze.

 

Prevence kyberkriminality – důležité

Na základě spolupráce s KŘPČR přikládám aktuální materiály k prevenci kyberkriminality, včetně testu, zda dokážete obstát před podvodným jednáním. Ve škole s uvedenými materiály průběžně pracujeme, avšak vše můžete využít i v domácím prostředí.

Problematika sextingu:  www.tonevymazes.cz

Kampaň #nePINdej, kde si na stránkách www.kybertest.cz můžete ověřit, zda byste nenaletěli podvodníkovi, jsou zde uvedeny informace k nejčastějším typům podvodů a Desatero bezpečnosti na internetu.

Odkaz na YouTube kanál Policejní rádce pro bezpečný život. Je zde vytvořena spousta videí na nejrůznější témata, jak pro ty menší, tak i např. problematika drog či jiného protiprávního jednání pro starší žáky.

https://youtube.com/playlist?list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Všem žádostem o čerpání v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům bylo vyhověno. V souvislosti se školami v přírodě upozorňuji, že je možno čerpat i na úhradu škol v přírodě, pokud jsou ze strany zákonných zástupců splněny požadované podmínky.

Projekt Školní ulice:

Projekt nadále pokračuje, prosíme o dodržování zákazu vjezdu do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00. Děkujeme všem rodičům za podporu projektu.

ČŠI – testování

Koncem dubna 2023 se bude škola účastnit mezinárodního testování TIMSS, které je zaměřeno na testování matematických a přírodovědných znalostí. Účastnit se bude 4. ročník.

 

Odpověď na otázku pro všímavé:

Došlo k pokácení dvou akátů v těsné blízkosti školy – ulice Vršovka. Důvodem bylo vnitřní poškození stromů a možnost pádu ve větru.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Martin Březina

V Praze dne 17. 2. 2023

Příloha: Plakát na 16. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“

Plakát - Talent Horních Počernic Ondra