Průběžné prázdninové informace

Průběžně vkládané prázdninové informace

25. 8. 2023 OBĚDY ZDARMA – schválení žádostí

Vážení rodiče, všem 32 doručeným žádostem bylo vyhověno, škole poskytne společnost Women for Women dar ve výši 236 412 Kč na stravování žáků. Pokud někdo z Vás již obědy uhradil, bude vám částka vrácena. Nyní je třeba, abychom od vás obdrželi souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář naleznete proklikem na odkaz. Bez uvedeného souhlasu nelze finanční prostředky čerpat. Podepsaný formulář prosím doručit do ředitelny.

Odkaz na souhlas se zpracováním osobních údajů:

w4w_opd_vzor_souhlas_rodice_2023-24

20. 8. 2023- OBĚDY ZDARMA (PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ)

Vážení rodiče, opakovaně si Vás dovoluji požádat o spolupráci; pokud nemůžete svým dětem zaplatit školní obědy, škola Vám ve spolupráci s WFW nabízí pomoc s úhradou. Pokud máte zájem o obědy zdarma, pošlete svoji žádost na email brezinaskola@seznam.cz. Čím dříve, tím lépe. Děkujeme.

Formulář pro OBĚDY ZDARMA OD WOMEN FOR WOMEN:

WOMEN FOR WOMEN

Pozvánka na akci MČ Praha 20:

Horni_Pocerniec_Veletrh_volnocas_aktivity_2023_A4_v2

11. 8. 2023 – OBĚDY ZDARMA (PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ)

Vážení rodiče, opakovaně si Vás dovoluji požádat o spolupráci; pokud nemůžete svým dětem zaplatit školní obědy, škola Vám ve spolupráci s WFW nabízí pomoc s úhradou. Pokud máte zájem o obědy zdarma, pošlete svoji žádost na email brezinaskola@seznam.cz. Čím dříve, tím lépe. Děkujeme.

Formulář pro OBĚDY ZDARMA OD WOMEN FOR WOMEN:

WOMEN FOR WOMEN

30. 7. 2023:

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Pověřená osoba: Mgr. Jiří Beneda, zastupitel MČ Praha 20

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně hospodářce či řediteli školy v zalepené obálce s označením  „Whistleblowing“
  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adresu školy
  3. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@zschvaly.cz
  4. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
  5. ústně telefonicky, na telefon č. 723 229 928

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Formulář pro podání:

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

27. 7. 2023:

Formulář pro OBĚDY ZDARMA OD WOMEN FOR WOMEN:

WOMEN FOR WOMEN

20. 7. 2023:

MČ Praha 7 od 4. září 2023 spouští intenzivní jazykovou výuku češtiny pro ukrajinské studenty (držitele DO, 15 -19 let). Celkový rozsah výuky jsou 4 vyučovací hodiny denně – 5 dní v týdnu – 6 měsíců, po ukončení kurzu jsou studenti připraveni ke složení jazykové zkoušky dle SERR v minimální úrovni B1.

Podrobnosti týkající se studia a další informace získáte na níže uvedených kontaktech:
Lucie Grünová, tel. 773 146 338, JSUA@Praha7.cz (komunikace v ČJ a AJ)
Khrystyna Shevchenko, tel. 734 521 838, JSUA@Praha7.cz (komunikace v ukrajinštině)

Kurz je realizován v rámci projektu UNICEF ve spolupráci s HMP. Pro všechny ukrajinské studenty je kurz ZDARMA.

Termín konání: 4. září 2023 – 29. února 2024
Místo konání: Přívozní 1064/2a, Praha 7
Výuka: 9 – 13 hod. (celkový rozsah 4 vyučovací hodiny denně / 5 dní v týdnu / 500 hod.
za 6 měsíců). V případě zájmu lze realizovat i odpolední kurz.
Kapacita: 60 míst (5 tříd po 12 studentech)

19. 7. 2023:

Nabídka kurzu českého jazyka – jazykové studio ROLINO:

V rámci projektu „podpora rozvoje vzdělanosti“ pod záštitou hl. m. Prahy můžeme nabídnout kurzy českého jazyka pro děti z Ukrajiny.

Kurz je ZDARMA, podrobnější info včetně jazykové mutace zde: https://www.rolino.cz/vyuka-cj-zdarma/

Jedná se zejména o podporu dětí z Ukrajiny co navštěvují 1. st. ZŠ v ČR.

12. 7. 2023

Nevyzvednutá vysvědčení si vyzvednete u hospodářky školy, denně od 9:00 do 14:30 (Budova Stoliňská 823)

V případě potřeby řešení dalších záležitostí posílám telefonní kontakt – škola: 739 301 527, 281921127

Balíček pomoci Pražanům – sdělení MHMP:

„Balíček okamžité pomoci Pražanům (část školství) byl pouze na školní rok 2022/2023. Tím pádem zatím není možné odpouštět úhrady na další období – tj. ve školním roce 2023/2024… Na červnovém jednání Zastupitelstva HMP padl návrh na prodloužení balíčku, ale bez určení rozpočtového krytí, kdy školy a školská zařízení nemají informaci, zda budou moci odpouštět úplaty i ve školním roce 2023/2024. Bohužel vůbec nedokážeme predikovat, jak se situace přes léto vyvine a dokud školy nedostanou jasnou instrukci, co si mohou dovolit, nebudou zatím žádostem o příspěvek vyhovovat.

 Školy, ale do začátku září jistě budou mít veškeré informace, které budou moci předat.“

 

Obědy zdarma – Women for Women:

Pokud potřebujete ve školním roce 2023/2024 pomoci s úhradou obědů, prosím pošlete svoji žádost na email brezinaskola@seznam.cz. Podrobnosti domluvíme následně. Děkujeme!

 

Co chystáme:

Rekonstrukce toalet v budově Stoliňská 822

Rekonstrukce podlah ve dvou třídách v budově Stoliňská 823

Rekonstrukce vstupní brány – předpokládáme v srpnu 2023

Hloubkový úklid všech prostor

Výměna koberce ve školní družině

Preventivní programy pro celou školu

MS Teams v inovované podobě

Plavecký výcvik – 3. a 2. ročník

Adaptační dny pro 6. ročník

 

Hezké prázdniny plné radosti a odpočinku.

Martin Březina