Prvotní informace ke školnímu roku 2023/2024

Prvotní informace ke školnímu roku 2023/2024

Vážení rodiče, níže posílám prvotní všeobecné informace ke školnímu roku 2023/2024. Současně Vám přeji, aby to byl úspěšný školní rok pro Vaše děti a klidný pro Vás. Podrobné informace k jednotlivým třídám naleznete v záložce jednotlivých tříd. Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023 slavnostním zahájením, žáci budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu. Předpokládáme, že žáci prvního ročníku a děti z přípravné třídy přijdou s doprovodem. Slavnostní okamžik podpoří návštěva pana starosty MČ Praha 20, pana Mgr. Petra Měšťana. Ostatní žáci vstup do budovy již zvládnou samostatně….Vyučování dle rozvrhu bude od čtvrtka 7. 9. 2023, v úterý a ve středu jsou třídnické práce a seznámení se ŠŘ. První den se žáci nepřezouvají, v dalších dnech to již budeme realizovat.

Umístění tříd:

Budova Stoliňská 823/16: 5. až 9. ročník, PC učebna, knihovna

Budova Stoliňská 2440/8: přípravná třída až 4 ročník, školní jídelna, tělocvična, školní družiny, keramická dílna

Budova Stoliňská 822: školní klub, Klubík, školní dílny, PC učebna, Muzeum

Kontakt na VŠECHNY vyučující/asistenty:

Email: jmeno.příjmení@zschvaly.cz (martin.brezina@zschvaly.cz)

Další kontakty jsou individuální dle dohody s vyučujícími.

Komunikace se školou:

Preferujeme zavedený systém Bakaláři, přístupy noví žáci obdrží.

Noví žáci:

Informace obdrží emailem od třídních učitelů.

Projekt Školní ulice:

I v následujícím školním roce pokračujeme ve vytváření bezpečného okolí školy. V době od 7:30 do 8:00 je zakázán vjezd motorovým vozidlům do komunikace Stoliňská, Vrchovinská a Vršovka. Opatření směřuje pro maximální bezpečnost Vašich dětí, takže předem děkujeme za respektování tohoto opatření. Parkovat doporučujeme v areálu Chvalské tvrze, případně na komunikaci Stoliňská za ulicí Náchodská, u prodejny LIDL v ulici Hartenberská. Současně prosíme o neodstavování vozidel na komunikaci Stoliňská, jelikož parkovacích míst je zde minimum a je nutné zajistit průjezd autobusu na akce školy.

Projekt REFLEXÁCI:

Projekt cílí na vytvoření povědomí o významu reflexních prvků v silničním provozu. Formou projektu a samolepek budeme pracovat s nejzranitelnější skupinou – našimi žáky. Partnerem ke ČKP, Dopravní akademie a.s. a Sdružení místních samospráv České republiky.

Školní obědy: 

Školní obědy jsou zajištěné od prvního dne, jídelníček je na webu školy. Kdo dosud nemá obědy uhrazeny, kontaktuje školní jídelnu na tel. 281923696, aby obdržel variabilní symbol a číslo účtu. V případě, že Vaše dítě na oběd nepůjde, je třeba vždy do 8:00 oběd odhlásit. V pondělí pochopitelně dostanou oběd i ti, co dosud neměli možnost úhrady.

Cena obědů se liší dle věku:

7 – 10 let 792 Kč/měsíc, 11 – 14 let  836 Kč/měsíc, 15 a více let 880 Kč/měsíc

Obědy zdarma od Women for Women:

Všech 32 žádostí bylo schváleno, nehradíte nic. Pokud někdo z Vás již obědy uhradil, bude vám částka vrácena. Nyní je třeba, abychom od vás obdrželi souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář naleznete proklikem na odkaz. Bez uvedeného souhlasu nelze finanční prostředky čerpat. Podepsaný formulář prosím doručit do ředitelny nejdéle v pondělí 4. 9. 2023.

Odkaz na souhlas se zpracováním osobních údajů:

w4w_opd_vzor_souhlas_rodice_2023-24

Školní družina:

Úplata činí 300 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz družiny je v době od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do 17:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Školní družina funguje od prvního dne s tím, že ranní družina je od úterý 5. 9. 2023. Do ranní družiny je nutný příchod do 7:20.

Platební údaje obdržíte v pondělí 4. 9. 2023

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz klubu je v době  od 11:40 do 15:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Platební údaje obdržíte během týdne.

Klubík:

Funguje paralelně se školním klubem, pouze je nutné registrovat dítě do matriky DDM Praha 8. Výši úplaty upřesníme, předpokládáme 1 200 Kč/pololetí.

K výuce:

Stále využíváme pro doplnění výuky i k dalších aktivitám spojeným s výukou systém MS Teams. Pokud nemáte heslo, kontaktujte nás. Stejně tak v případě, že potřebujete zapůjčit NTB.

Nejbližší akce:

4. 9. Rodiče žáků zapojených do projektu WFW OBĚDY ZDARMA odevzdají souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Adaptační dny 6. ročníků

6.A – adaptační dny budou probíhat 5. a 6. září, první den budou od 8:00 do 15:00, druhy den bude probíhat od 8:00 do 13:30 (obed druhy den ve škole)

6.B – adaptační dny budou 7. a 8. září, první den od 8:00 do 15:00, druhy den od 8:00 do 13:30 (oběd je druhý den ve škole)

8. 9. Začíná plavecký výcvik 3. ročníků – Hloubětín. Vše je hrazeno z rozpočtu školy.

14. 9. Fotografování prvních ročníků a přípravné třídy do Mf Dnes

Termíny sběru starého papíru:

14. 9. 2023, 19. 11. 2023, 21. 12. 2023, 8. 2. 2024, 21. 3. 2024, 16. 5. 2024, 20. 6. 2024

Ceny pronájmů pro školní rok 2023/2024:

Učebny – 100 Kč/h

Tělocvična:

Sport dětí – 400 Kč/h, sport dosp. s dětmi – 450 Kč/h, pouze dosp. 500 Kč/h, jednorázové akce 600 Kč/h

Během prázdnin se podařilo realizovat:

Rekonstrukce toalet v budově Stoliňská 822/Školní klub

Rekonstrukce podlah ve dvou třídách v budově Stoliňská 823/5. B a 7. B

Rekonstrukce vstupní brány

Hloubkový úklid všech prostor

Výměna koberce ve školní družině

Příprava preventivních programů pro celou školu

MS Teams v inovované podobě

Závěrem:

Pokud něco nevíte, nebylo uvedeno, volejte, pište. 

Tel: 739 301 527, brezinaskola@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

Tak úspěšný školní rok 2023/2024 a hodně optimismu do jeho začátku.

 

Martin Březina

 

MENU