Aktuální informace k týdnu od 2. 10. do 6. 10. 2023

Aktuální informace k týdnu od 2. 10. do 6. 10. 2023

V pondělí odjíždí jedna třída na školu v přírodě. Prosíme, neparkujte na komunikaci Stoliňská. Děkujeme.

Důležité:

Přímý telefonní kontakt na hospodářku školy: Alena Faustová – 778 886 811

Vzhledem k nespolehlivosti a neefektivnosti klíčové elektronické pošty máme nově zřízeny tyto emailové adresy:

podatelna@zschvaly.cz – hospodářka školy

reditel@zschvaly.cz  – ředitel

zastupce@zschvaly.cz – zástupce ředitele

ekonom@zschvaly.cz – ekonomický zást. ředitele

Stávající adresa zs.stolinska@volny.cz stále platí a je přesměrována. Kontakty na učitele ve formátu jmeno.příjmení@zschvaly.cz např. martin.brezina@zschvaly.cz taktéž platí.

Týdenní plán:

 • 28. 9. Státní svátek
 • 29. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:20. Žáci musí mít velkou svačinu a pití.
 • 2. 10. Odjezd na ŠVP – 4. A
 • 2. 10. Úklid okolí školy – výběr žáků (organizuje pan učitel Hromas)
 • 4. 10. Začíná projekt Trenéři do škol (2. ročník)
 • 5. 10. Sběr starého papíru
 • 6. 10. Plavecký výcvik – 3. ročník a přípravná třída

S předstihem:

 • Říjen 2023 – SWOT analýza k činnosti školy
 • 20. 10. Vychází Mf Dnes s našimi žáky

Kontakty do školní družiny – lze email nebo telefon:

 1. Krajňáková (vedoucí vychovatelka) – 778 713 913
 2. Bartošová – 778 713 912
 3. Voráčková – 778 713 915
 4. Pinová – 778 713 911
 5. Vojtová – 778 713 914

Balíček okamžité pomoci Pražanům (Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024) – všem žádostem bylo vyhověno a je podána žádost k MČ k převodu finančních prostředků na účet školy. Prosíme o úhradu obědů, školního klubu a družiny za září 2023. Projekt je nastaven na období říjen až prosinec 2023. Čerpání bude pokračovat i v období leden až červen 2024. Žádosti není nutné podávat znovu. 

Projekt Školní ulice:

Předně, velké poděkování vám všem, kteří opatření respektujete. Průměrný počet vozidel, která projedou v době zákazu je za tento týden 4 denně.

Velice děkujeme panu Vladimíru Hoškovi za aktivní spolupráci.

Projekt REFLEXÁCI:

Projekt cílí na vytvoření povědomí o významu reflexních prvků v silničním provozu. Formou projektu a samolepek budeme pracovat s nejzranitelnější skupinou – našimi žáky. Partnerem ke ČKP, Dopravní akademie a.s. a Sdružení místních samospráv České republiky.

Školní obědy: 

V případě potřeby kontaktujte školní jídelnu na tel. 281923696. Důležité! V případě, že Vaše dítě na oběd nepůjde, je třeba vždy do 8:00 oběd odhlásit. To platí i v případě, že obědy máte zdarma!!!!

Školní družina

Úplata činí 300 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz družiny je v době od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do 17:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek. Úhradu preferujeme na období 9 – 12/2023.

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz klubu je v době  od 12:40 do 15:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek. Úhradu preferujeme na období 9 – 12/2023.

Klubík:

Funguje paralelně se školním klubem, pouze je nutné registrovat dítě do matriky DDM Praha 8. Návod Vám byl zaslán systémem Bakaláři.

Kroužky:

Nabídka kroužků a další mimoškolní činnosti je na webu školy, v příloze a na vývěsce. Prosíme o včasné přihlášení, abychom mohli přihlášky uzavřít.

K výuce:

Stále využíváme pro doplnění výuky i k dalším aktivitám spojeným s výukou systém MS Teams. Pokud nemáte heslo, kontaktujte nás. Stejně tak v případě, že potřebujete zapůjčit NTB.

10. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet

Dovoluji si Vás upozornit na 10. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet. Soutěž začíná 2. října 2023 a končí 29. února 2024. Účelem projektu je vzdělávat celou veřejnost a zejména mládež v oblasti užívání počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů, upozorňovat na skrytá nebezpečí na internetu a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Žáci si mohou na webových stránkách:

https://www.kpbi.cz

prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny novým soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Každý měsíc proběhne losování o cenu z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu. Žáci se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny v podobě x-boxů, tabletů, fitness náramků či chytrých hodinek. Pokud se žáci zapojili do soutěžního kvízu již v minulosti, je nezbytné, aby si vytvořili novou registraci. V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů.

Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách https://www.kpbi.cz/

 

Oblečení s názvem školy:

Nechali jsme si jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu:  https://www.kraloveskoly.cz/zschvaly/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 15. 10. 2023. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost,  jako máme my!

 

Happysnack – výtvarná soutěž:

Téma námětu je: „KRESLÍME SLOVA“ – Vyber si své nejoblíbenější přísloví nebo citát a nakresli obrázek, který říká to samé, ale může být i jinak. Může to být veselý, inspirující nebo trošku hlubší obrázek – jak jen chceš!“

Obrázek nakreslete na výkres tvaru nejlépe čtverce. Můžete použít šablonu, kterou naleznete v příloze, nebo je ke stažení zde.

Pro vybrané autory je i odměna – 2 ks kalendáře, svačinový box s produkty a kredit ve výši 100 Kč na kartičku Happysnack!

Obrázky, prosím, zasílejte na e-mail soutez@happysnack.cz- Posléze je umístíme do alba Facebooku zde nebo instagramu zde. Vždy napište název školy, třídu a jméno autora.

Uzávěrka příjmu obrázků do soutěže je 10. 10. 2023. Pravidla naleznete zde. Vyhodnocení proběhne během měsíce října a v prosinci budou předány odměny žákům.

 

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina