Aktuální informace k týdnu od 13. 11. do 17. 11. 2023

Aktuální informace k týdnu od 13. 11. do 17. 11. 2023

Srdečně zveme: 12. 11. – Počernická světýlka – lampiónový průvod pro celé rodiny, od 17:00 do 19:00. Začátek průvodu je v prostoru Chvalského zámku. Děkujeme za nádherné a voňavé perníčky pro malé účastníky. Pokud ještě máte zájem nějaké dodat, lze v neděli okolo 16 h u naší perníkové chaloupky.

Velké poděkování za sběr, díky Vám všem se podařilo nasbírat celkem 3 100 kg (1550 Kč pro Chvalskou školu, z.s.), což činí průměrně 6,6 kg na jednoho žáka. Nejlepší sběrači a celé třídy obdrží odměnu!

Probíhá SWOT analýza mezi zákonnými zástupci, žáky i pedagogy. Těm, co již vyplnili, moc děkujeme za zpětnou vazbu. Odkaz k vyplnění Vám byl odeslán systémem Bakaláři. V případě potřeby dalších informací se určitě ozvěte. Budeme rádi za vaše připomínky a postřehyPokud se šetření chcete účastnit v listinné podobě, ozvěte se nám. Šetření se blíží k závěru, uzávěrka šetření je 16. 11. 2023.

Školní družina, školní klub: Od ledna 2024 bude zachována stávající cena, platba za družinu je tedy za období 1/2024 -6/2024 celkem 1 800 Kč (300 Kč/měsíc x 6). Pro školní klub je to za uvedené období 1 200 Kč (200 x 6). Kdo čerpal úplatu za školní družinu či školní klub z Balíčku okamžité pomoci Pražanům v uplynulém období, nemusí znovu žádat.  Žádost v případě potřeby a splnění podmínek mohu podat i další zájemci.

Týdenní plán:

  • 13. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce (pro pozvané z důvodu prospěchu, chování, absence aj. a pro zájemce). Konzultační hodiny jsou v době od 16:00 do 18:00. Účast dalších zájemců je vítána. Podrobnosti Vám byly odeslány.
  • 16. 11. Görlitz – poznávací zájezd (výběr žáků)
  • 17. 11. Státní svátek – výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

S předstihem:

  • 20. 11. Exkurze do Senátu ČR – 4. A
  • 21. 11. Začínají bloky prevence v jednotlivých třídách

K prosinci 2023:

  • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
  • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

Důležitá informace – kontakty:

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina

Počernická světýlka