Aktuální informace k týdnu od 4. 12. do 8. 12. 2023

Aktuální informace k týdnu od 4. 12. do 8. 12. 2023

Školní družina, školní klub: Od ledna 2024 bude zachována stávající cena, platba za družinu je tedy za období 1/2024 -6/2024 celkem 1 800 Kč (300 Kč/měsíc x 6).

Pro školní klub je to za uvedené období 1 200 Kč (200 Kč/měsíc x 6).

Kdo čerpal úplatu za školní družinu či školní klub z Balíčku okamžité pomoci Pražanům v uplynulém období, nemusí znovu žádat.  Žádost v případě potřeby a splnění podmínek mohu podat i další zájemci.

Týdenní plán:

 • 4. 12. Divadlo H. P. – 1. A, 1. B (OPJAK)
 • 5. 12. Sv. Mikuláš ve škole – I. stupeň
 • 6. 12. Zámek Nižbor a sklárna Rückl – 5. A, 5. B (OPJAK)
 • 6. 12. Sbírka Život dětem (plakát je přiložen)
 • 6. 12. Florbalové utkání mladších žáků (výběr žáků)
 • 6. 12. Skanzen Kouřim – ŠD, od 12:00 (OPJAK)
 • 7. 12. IQ LANDIA a Papyrea – 2. B (OPJAK)
 • 8. 12. Plavecký výcvik – 3. ročník a přípravná třída

S předstihem:

 • 12. 12. Divadlo H. P. – 2. B
 • 13. 12. Výstava H. Zmatlíková (Chvalský zámek) – 2. A
 • 14. 12. Divadlo Minaret – 3. A, B
 • 14. 12. Betlémská kaple – 4. A, 4. B
 • 14. 12. Žákovský turnaj ve vybíjené mezi školami (6. A)
 • 14. 12. Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

Balíček okamžité pomoci Pražanům:

Upozorňuji, že plán čerpání musíme uzavřít začátkem příštího týdne, dalším požadavkům již nebudeme moci vyhovět z důvodu přerozdělování finančních prostředků.

Důležité:

Sobota 13. 1. 2024 od 18:00:

Zapište si, prosím, do kalendáře. Iniciativou naší Školské rady je připravován První ples Chvalské školy, který se bude konat ve Chvalské stodole. Podrobnosti Vám pošleme, vše se nyní připravuje. Pokud však již dnes víte, že se chcete do celé akce zapojit (zajištění občerstvení, vystoupení, tomboly, organizace průběhu aj.), ozvěte se nám. Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete zúčastnit. Uvedené neformální setkání bude jistě přínosem pro nás všechny. Každou pomoc vítáme! Předem děkujeme. Pozvánku naleznete na konci textu.

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina

SKOLNI_PLES_POZVANKA

 

Srdíčkové dny_prosinec