Aktuální informace k týdnu od 3. 1. do 5. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 3. 1. do 5. 1. 2024

žení rodiče, jménem naší školy vám všem přeji úspěšný rok 2024. Ať v roce 2024 máte stálé zdraví, po 53 týdnů optimismus,  k tomu 365 dní štěstí a ještě téměř 526 000 minut splněných přání a pohody. Ať zazíváte jen samé osobní úspěchy v rámci rodiny i zaměstnání!

 • 3. 1. 2024 Nástup do školy – začátek výuky v roce 2024.
 • 5. 1. Prevence od KŘPČR – 1. A, B + 2. A, B
 • 5. 1. Plavecký výcvik

S předstihem:

V  týdnu od 8. 1. budou pokračovat preventivní programy od KŘPČR pro jednotlivé třídy.

 • 8. 1. Pololetní třídní schůzky – účast rodičů je důležitá vzhledem k pololetní klasifikaci. V rámci třídních schůzek bude možno si zakoupit vstupenky na První ples Chvalské školy. Předem děkujeme za vaši podporu naší škole a váš zájem o činnost školy.
 • 10. 1. Náhradní výuka plaveckého výcviku – 3. ročník
 • 13. 1.  První ples Chvalské školy – srdečně vás zveme! Od 18:00 v Chvalské Stodole.
 • 2. 2. Pololetní prázdniny (ŠD je centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova)
 • 12. 2.  – 16. 2. Jarní Prázdniny
 • 19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams)
 • 25. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – výběr žáků

Důležité:

 • Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Rodiče žáků, kteří se stravují zdarma v rámci projektu společnosti WFW musí obratem doručit čestné prohlášení. Stačí formou scanu – viz zpráva v systému Bakaláři.
 • Pokud máte nějaký dotaz k problematice kyberbezpečnosti či aktuální drogové problematice, prosíme o vaše písemné dotazy, abychom mohli zajistit jejich fundované zodpovězení během semináře pro rodiče – 19. 2. od 17:30.

 

Martin Březina