Aktuální informace k týdnu od 8. 1. do 12. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 8. 1. do 12. 1. 2024

8. 1. Pololetní třídní schůzky – účast rodičů je důležitá vzhledem k pololetní klasifikaci. Pokud mezi zákonnými zástupci panuje neshoda, je nutná účast obou zákonných zástupců. V rámci třídních schůzek bude možno si zakoupit vstupenky na První ples Chvalské školy. Předem děkujeme za vaši podporu naší škole a váš zájem o činnost školy.

Události týdne:

 • 8. 1. Pololetní třídní schůzky  – od 17:00 ve třídách + prodej vstupenek na První ples Chvalské školy
 • 8. 1.  Prevence  od KŘPČR- 3. A; 3. B; 4. A; 4. B
 •          14:00 Tři králové a živý betlém ve ŠD
 • 9. 1. Prevence od KŘPČR – 5. A; 5. B; 7. a; 7. B
 • 10. 1. Prevence od KŘPČR – 6. A; 6. B;
 • 10. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník (náhradní výuka)
 • 11. 1. Prevence od KŘPČR a dopravní policie – 0. A, 1. A, 1. B
 •           Prevence od KŘPČR – 8. A; 8. B;
 • 12. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník
 •           Prevence od KŘPČR – 9. A; 9. B;

S předstihem:

 • 13. 1.  První ples Chvalské školy – srdečně vás zveme! Od 18:00 v Chvalské Stodole.
 • 18. 1. Dílničky se dřevem – 2. A, 2. B
 • 19. 1. Uzavření klasifikace za první pololetí
 • 2. 2. Pololetní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova)
 • 12. 2.  – 16. 2. Jarní Prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců)
 • 19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams)
 • 25. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – výběr žáků

Důležité:

 • Bezpečnost: V souvislosti s tragickými událostmi ze dne 21. 12. 2023 na Filosofické fakultě pracujeme na zlepšení zabezpečení našich budov. Zabezpečení řešíme v rovině vnitřního i vnějšího ohrožení. Pokud se pohybujete v oboru, kde máte nějaké zkušenosti, jak současný stav vylepšit, budeme velmi rádi za vaše připomínky.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Kyberbezpečnost a drogová problematika: Pokud máte nějaký dotaz k problematice kyberbezpečnosti či aktuální drogové problematice, prosíme o vaše písemné emailové dotazy, abychom mohli zajistit jejich fundované zodpovězení během semináře pro rodiče – 19. 2. od 17:30.

Martin Březina

Posted in Novinky.