Aktuální informace k týdnu od 15. 1. do 19. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 15. 1. do 19. 1. 2024

Sobota 13. 1.  2024: První ples Chvalské školy. Ples probíhá v Chvalské stodole. Začínáme v 18 h.  Občerstvení je zajištěno v dostatečné míře, tombola bohatá a inspirující. Pokud máte zájem se ještě zúčastnit a nemáte vstupenky, je možno omezený počet zakoupit přímo u vstupu. Upozorňujeme, že platby kartou nejsou možné.

Události týdne:

 • 18. 1. Dílničky se dřevem – 2. A, 2. B (OPJAK)
 • 19. 1. Uzavření klasifikace za první pololetí
 • 19. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník a přípravná třída

S předstihem:

 • 22. 1. Pedagogická rada
 • 23. 1. Národní muzeum – 4. A
 • 26. 1. Bruslení – 4.  A

————————————————————————————————————-

 • Únor – začíná plavecký výcvik druhých ročníků
 • 2. 2. Pololetní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova)
 • 12. 2.  – 16. 2. Jarní Prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců)
 • 19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams)
 • 25. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – výběr žáků

Důležité:

 • Bezpečnost: V souvislosti s tragickými událostmi ze dne 21. 12. 2023 na Filosofické fakultě pracujeme na zlepšení zabezpečení našich budov. Zabezpečení řešíme v rovině vnitřního i vnějšího ohrožení. Pokud se pohybujete v oboru, kde máte nějaké zkušenosti, jak současný stav vylepšit, budeme velmi rádi za vaše připomínky.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Kyberbezpečnost a drogová problematika: Pokud máte nějaký dotaz k problematice kyberbezpečnosti či aktuální drogové problematice, prosíme o vaše písemné emailové dotazy, abychom mohli zajistit jejich fundované zodpovězení během semináře pro rodiče – 19. 2. od 17:30.

Martin Březina