Aktuální informace k týdnu od 11. 3. do 15. 3. 2024

Aktuální informace k týdnu od 11. 3. do 15. 3. 2024

Blahopřejeme všem ženám k dnešnímu svátku!!!

Děkujeme za donesené brýle – podařilo se nasbírat 166 kusů brýlí!

 Týdenní plán:

 • 11. 3. 4. A, B The Cello Boys (OPJAK)
 • 12. 3. 6. A The Cello Boys (OPJAK)
 • 13. 3. Divadlo H. P. – 1. A, 1. B (OPJAK)
 •            Prevence Semiramis – 7. A a 7. B
 • 15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“ – 0. A, 1. A, 1. B. Realizováno za materiálního přispění dm drogerie markt s.r.o. Projektem provází Mgr. Petra Vávrová.
 • 15. 3.  Projekt „Libuše“  – Vyšehrad – 3. A, 3. B (OPJAK)
 •             Plavecký výcvik – 2. ročník a přípravná třída

S předstihem:

 • 19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30). Srdečně zveme naše rodiče i veřejnost!
 •             Divadlo H. P. – 2. A (OPJAK)
 • 21. 3. Sběr starého papíru
 • 22. 3.  Výlet ŠD – Kouřim (15:00 – 17:00) – OPJAK
 •              Noc s Andersenem – nocování ve škole s knížkou a pohádkami. Přihlášky lze vyzvednout u paní Krajňákové. Bude tradiční oheň s buřtíky, pohádkové čtení, hry a soutěže.
 •              Svíčkárna Šestajovice – přípravná třída
 •              Čas proměn – beseda pro dívky – 6. A, B
 • ———————————————————————————————————————————————-
 • 26. 3. Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany – od 14:00. Srdečně zveme všechny rodiče!
 • 27. 3. Připravujeme Velikonoce  – třídní projekty
 • 28. 3. Velikonoční prázdniny – ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova
 • 29. 3. Velký pátek – ŠD není
 • 9. a 10. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy
 • 9. 4. Divadlo H. P. – 5. A, 5. B
 • Duben, květen – připravujeme SCIO testování 5. a 7. ročníku
 • 15. 4. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce (16:00 – 18:00)
 • 16. 4. Dinosauria Museum Prague – 4. A, 4. B
 • 26. 4. Fotografování tříd

Důležité:

 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 6. 4. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Elektronická schránka důvěry – je umístěna na titulní straně webu školy, vlevo, modrá obálka.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Škola obdržela pouze 12 vstupenek, tedy zatím dáváme 2 vstupenky na rodinu.

Příloha:

Talent Horních Počernic

Talent Horních Počernic