Aktuální informace k týdnu od 25. 3. do 29. 3. 2024

Aktuální informace k týdnu od 25. 3. do 29. 3. 2024

Aktuální zpráva 25. 3., 16:00: systém Bakaláři má výpadky, chyba není na straně školy. Situaci řešíme. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. M. B.

ZÁPIS 2024. Od 25. 3. do 5. 4. 2024 bude spuštěn online zápis. Odkaz naleznete zde i záložce Zápis. https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zschvaly/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5676#

Vážení rodiče, děkujeme za donesený sběr. Podařilo se nasbírat celkem 3 270 kg starého papíru ve výborné kvalitě, tedy  získáváme částku  4 905 Kč. Děkujeme.  Nejlepší sběrače a nejlepší třídy odměníme.

Noc s Andersenem – velice děkujeme za donesené sladkosti na snídani. Všem malým nocležníkům moc chutnalo.

 Týdenní plán:

 • 24. 3. Počernické kuře – od 15.00 do 17:00 v Jeřické ulici
 • 25. 3. Prevence – 6. A, 6. B
 •            Jeden svět – 3. A, 8. A
 •            Vybíjená se ZŠ Ratibořická (6. A)
 •            Divadelní vystoupení pro ŠD – Chvalská stodola
 • 26. 3. Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany – od 14:00. Srdečně zveme všechny rodiče!
 •             Laser game pro žákovský parlament
 • 27. 3. Projektový den
 •           Jeden svět – 4. A, 6. A, 6. B, 7. A
 •           Jeden život – filmové představení pro 8. A a 8. B
 • 28. 3. Velikonoční prázdniny – ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova
 • 29. 3. Velký pátek – ŠD není zajištěna

S předstihem:

 • 6. 4. Dopravní hřiště se semafory pro veřejnost – od 9:00 do 17:00
 • 5. 4. Trilopark – 4. A
 • 8. 4. ONLINE konzultace před zápisem – od 19:00 skrze MS Teams:
 • …………………………………………………………………………………………
 • 9. a 10. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy – od 13:00 do 17.00. V případě potřeby je možný jiný termín zápisu.
 • 9. 4. Divadlo H. P. – 5. A, 5. B
 • Duben, květen – připravujeme SCIO testování 5. a 7. ročníku
 • 15. 4. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce (16:00 – 18:00)
 • 16. 4. Dinosauria Museum Prague – 4. A, 4. B
 • 26. 4. Fotografování tříd

Všeobecné informace:

 • Ve dnech 2. 5. a 3. 5. bude vyhlášeno tzv. ředitelské volno. ŠD bude pro nutné případy zajištěna.
 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 6. 4. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Černý kašel – informace k onemocnění od SZÚ:

https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/davivy-kasel-pertuse/zakladni-informace/

 • Na základě spolupráce s naším partnerem (Fond Sidus) máme možnost doporučit dítě ze své školy či svého okolí, o kterém víme, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním znevýhodněním, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem – zdravotními pojišťovnami. Příspěvek je formou úhrady faktury dodavateli. V případě, že víte o někom, kdo pomoc potřebuje, prosím o informaci.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Škola obdržela pouze 12 vstupenek, tedy zatím dáváme 2 vstupenky na rodinu.

Příloha:

Talent Horních Počernic

Talent Horních Počernic