Aktuální informace k týdnu od 20. 5. do 24. 5. 2024

Aktuální informace k týdnu od 20. 5. do 24. 5. 2024

Poděkování za donesený sběr:

Vážení rodiče, moc děkujeme za donesený sběr. Podařilo se nasbírat celkem 2800 kg (= 3 360 Kč pro Chvalskou školu, z.s.), což činí průměrně na jednoho žáka necelých 6 kg.

Důležité – autobus ve Stoliňské

Moc prosíme o respektování dopravního opatření v rámci projektu Školní ulice, zejména v pondělí 20.  5., jelikož potřebujeme u školy zaparkovat velký autobus, který žáky bude odvážet na školu v přírodě. Předem děkujeme, že do ulice nebudete vjíždět v době dopravního omezení a současně nebudete v ulici Stoliňská svá vozidla parkovat. Omezení vjezdu i parkování platí i pro pátek 24. 5. 2024 z důvodu příjezdu autobusu. 

Týdenní plán:

 • 20. 5. – 17. 5. Škola v přírodě – 3. A, 3. B
 •            9. ročník je spojen, výuka dle rozvrhu 9. A
 •            DDM Karlín – představení Malý Princ (6. B)
 •            Účast na hokejovém utkání GBR – Nor (6. ročník, výběr žáků)
 • 21. 5. Spuštění dotazníkového šetření spokojenosti se školou (organizuje MAP MČ Praha 20). Podrobnosti jsou uvedeny níže.
 • 24. 5. Plavecký výcvik – 2. ročník

S předstihem:

 • 26. 5.  Návrat z Irska
 • 27. 5. Končí příjem prací do soutěže Talent Horních Počernic
 •            Exkurze Rokytka a projekt propojení škol (4. A)
 • 27. 5.  – 31. 5. projekt Škola nanečisto
 •            Kozí farma Pěnčín – exkurze (0. A, 2. A)
 • 28. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů (výběr žáků)
 • 29. 5. Divadlo H. P. – 6. A
 •            Finanční gramotnost – beseda s odborníkem (9. ročník)
 • 31. 5. Den děí na školním hřišti – II. stupeň a výběr z prvního stupně
 • 31. 5. Setkání s VOJENSKOU POLICIÍ (0. A, 1. A, 1. B, 4. B, 5. A)
 • 31. 5. Náhradní výuka plavání – 2. ročník (9:00 – 11:00)
 • 3. 6. Závěrečné třídní schůzky – od 17:00. Účast zákonných zástupců je důležitá. V případě výrazné neshody ideálně obou.
 • 7. 6. Úprava výuky v budově Stoliňská 823/16 z důvodu voleb do Evropského Parlamentu (ve škole jsou 2 volební místnosti).

Všeobecné informace:

 • Projekt Škola nanečisto v týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2024.

Setkání s vyučujícími prvního ročníku a přípravné třídy – 17. 6. 2024 od 16 h.

Projekt „Škola nanečisto“ – projekt všeobecné přípravy dětí na plnění povinné školní docházky. Škola nanečisto probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od 27. 5. 2024 do 31. 5. 2024.  Co je to „Škola nanečisto“? Projekt pro rodiče a přijaté budoucí prvňáčky – nenásilná příprava dětí na budoucí plnění povinné školní docházky. Děti denně docházejí do školy, plní zadané i domácí  úkoly a na závěr je připraveno krátké posezení s rodiči i s účastníky projektu. Nechybí ani slavnostní předání prvního „vysvědčení“ a orientační zhodnocení připravenosti účastníků projektu na školu. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese: podatelna@zschvaly.cz

Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok narození, současnou MŠ  a jméno +  kontakt na zákonného zástupce. Vzor přihlášky naleznete na webu školy: www.zschvaly.cz

 • Dotazníkové šetření spokojenosti se školou – bude spuštěno 21. 5. 2024:

Vážení rodiče, jako ředitel školy bych Vás rád požádal o pravidelné hodnocení spokojenosti s naší školou a výukou na ní. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitým vodítkem. Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na odkazu, který Vám bude zaslán v úterý 21. 5. systémem Bakaláři.. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 10 minut. Dotazník lze vyplnit do 4. 6. 2024, ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit. Dotazník lze vyplnit pouze elektronicky. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazník na PC, kontaktujte mě (martin.brezina@zschvaly.cz ), abychom se domluvili na vyplnění dotazníku v PC učebně. Lze se domluvit i na večerní hodiny. Předem děkuji za Váš zájem o naši školu.

 • Výskyt černého kašle:

Ve třídě II. stupně se vyskytl černý kašel. Věnujte, prosím, pozornost zdravotnímu stavu svého dítěte a v případě obtíží vyhledejte příslušného lékaře, Žádná další opatření není nutno realizovat, nejedná se o onemocnění více žáků. Pokud by však byl černý kašel u vašeho dítěte diagnostikován, prosím o informaci.

 • Odhlašování obědů:

Důležité! Pokud Vaše dítě není přítomno ve výuce z důvodu nemoci, lékaře, rodinných důvodů či rekreace, je třeba vždy vedoucí školní jídelny odhlásit obědy, aby vám nebyla účtována plná cena oběda. Tato povinnost se týká všech bez ohledu zdroje financování školního stravování.

 • Příměstský tábor:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v termínu od 1. 7. do 4. 7. 2024. Cena je 1800 Kč pro pražské účastníky, 1920 Kč pro mimopražské účastníky. Plakát je přiložen v příloze.

 • Platby za školu v přírodě:

Pokud dosud nemáte zaplacenou školu v přírodě a nyní nemáte možnost úhrady (a splňujete kritéria pro čerpání z Balíčku okamžité pomoci Pražanům, neprodleně mě kontaktujte, abychom situaci řešili. Využijte email martin.brezina@zschvaly.cz

 • Zkontrolujte prosím platby za školní družinu na II. pololetí. Pro tento rok ještě platí úplata ve výši 300 Kč/měsíc. Děkujeme.
 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Děkujeme za spolupráci.
 • Projekt MČ Praha 20 a třídy 6. B – SBÍRKA PONOŽEK:

Sbírka ponožek byla prodloužena. Stále tedy můžete nosit ponožky, nemusí být v páru, tedy jakékoliv vyprané, bez ohledu na velikost či stav. Velice Vám děkuje MČ Praha 20 a naše organizující třída 6. B. Krabice je umístěna před vrátnicí budovy prvního stupně. DĚKUJEME!!!

 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 1. 6. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.

Martin Březina

Přílohy:

Talent Horních Počernic

Příměstský tábor

Pozvánka na závody v PUMPTRACKU

Sbírka ponožek

Talent Horních Počernic (2) Příměstský tábor - Chvaly a DDM Praha 8 Závody v PUMPTRACKU