Aktuální informace k týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2024

Aktuální informace k týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2024

Vážení rodiče, dne 21. 5. Vám bylo systémem Bakaláři odesláno dotazníkové šetření. Jako ředitel školy bych Vás rád požádal o pravidelné hodnocení spokojenosti s naší školou a výukou na ní. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitým vodítkem. Prosím vyplňte on-line dotazník, který otevřete na tomto odkazu:

Pozn.: Pouze v systému Bakaláři

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat déle než 10 minut. Dotazník lze vyplnit do 4. 6. 2024, ale vyplňte jej prosím co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Prosím udělejte si čas a dejte nám vědět, co se Vám na naší škole líbí a co by se mělo zlepšit. Dotazník lze vyplnit pouze elektronicky. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazník na PC, kontaktujte mě (martin.brezina@zschvaly.cz ), abychom se domluvili na vyplnění dotazníku v PC učebně. Lze se domluvit i na večerní hodiny. Předem děkuji za Váš zájem o naši školu. Pokud máte ve škole více dětí, prosíme o vyplnění za obě děti.

Dotazníkové šetření realizuje MAP (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ), který podporuje vzdělávání v naší MČ Praha 20. Díky MAPu máme rodilého mluvčího, čtenářské dílny, Veletrh vzdělávání, Veletrh volnočasových aktivit, logopeda, systematické vzdělávání pedagogů, odborné přednášky a také vše, co Vaše děti čerpají v rámci OPJAK – vstupy na exkurze a představení, úhradu dopravy, projektové dny a mnoho dalšího.

Týdenní plán:

 • 27. 5. Končí příjem prací do soutěže Talent Horních Počernic
 •            Exkurze Rokytka a projekt propojení škol (4. A)
 •            15:00 Projekt Škola nanečisto
 •            Kozí farma Pěnčín – exkurze (0. A, 2. A)
 • 28. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů (výběr žáků)
 • 29. 5. Divadlo H. P. – 6. A
 •            Finanční gramotnost – beseda s odborníkem (9. ročník)
 • 30. 5. Probíhá čištění ulice Stoliňská – na komunikaci nelze od 8:00 do 15:00 parkovat
 • 31. 5. Den dětí na školním hřišti – II. stupeň a výběr z prvního stupně
 •            Setkání s VOJENSKOU POLICIÍ KBELY (0. A, 1. A, 1. B, 4. B, 5. A)
 •            Náhradní výuka plavání – 2. ročník (9:00 – 11:00)
 •            Účast na utkání v kopané o kvalifikaci – ČR x Belgie (výběr žáků, org. 6. B)

S předstihem:

 • 1. 6. Otevření dopravního hřiště včetně zapnutých semaforů
 • 3. 6. Pasování na čtenáře – 1. ročník (Chvalská stodola)
 • 3. 6. Závěrečné třídní schůzky – od 17:00. Účast zákonných zástupců je důležitá. V případě výrazné neshody ideálně obou.
 • 3. 6. Odjezd na cykloturistický kurz – výběr žáků
 • 5. 6. Divadlo H. P. – 2. B
 • 5. 6. Finanční gramotnost – beseda s odborníkem (9. ročník)
 • 7. 6. Úprava výuky v budově Stoliňská 823/16 z důvodu voleb do Evropského Parlamentu (ve škole jsou 2 volební místnosti).
 • 7. 6. Divadlo H. P. –  4. A
 • 17. 6. Setkání s vyučujícími prvního ročníku a přípravné třídy –  od 16 h.

Všeobecné informace:

 • Projekt Škola nanečisto

Začínáme v pondělí 27. 5. v 15 h., před školou se sejdeme  v 14:50, poté si paní učitelky odvedou děti do tříd. Kdo to zvládne, určitě může mít přezůvky. Vyzvednutí dětí proběhne v 15:45, kdy vám děti paní učitelky předají. Takto to bude po celý týden, pouze v pátek bude konec v 15.30 a poté se všichni přesuneme do školní jídelny, kde bude zhodnocení projektu a sdělení klíčových informací. Děti dostanou své první „vysvědčení“, takže moc prosíme, udělejte si čas, ať si to můžete vychutnat.

Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

 • Příměstský tábor:

Na základě mnohých žádostí připravuje naše škola ve spolupráci s DDM Praha 8 Karlín SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v termínu od 1. 7. do 4. 7. 2024. Cena je 1800 Kč pro pražské účastníky, 1920 Kč pro mimopražské účastníky. Plakát je přiložen v příloze.

 • Zkontrolujte prosím platby za školní družinu na II. pololetí. Pro tento rok ještě platí úplata ve výši 300 Kč/měsíc. Děkujeme.
 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Děkujeme za spolupráci.
 • Projekt MČ Praha 20 a třídy 6. B – SBÍRKA PONOŽEK:

Sbírka ponožek byla prodloužena. Stále tedy můžete nosit ponožky, nemusí být v páru, tedy jakékoliv vyprané, bez ohledu na velikost či stav. Velice Vám děkuje MČ Praha 20 a naše organizující třída 6. B. Krabice je umístěna před vrátnicí budovy prvního stupně. DĚKUJEME!!!

 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.

Martin Březina

Přílohy:

Příměstský tábor

Pozvánka na závody v PUMPTRACKU

Sbírka ponožek

Příměstský tábor - Chvaly a DDM Praha 8 Závody v PUMPTRACKU