Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 15. 11. do 19. 11. 2021

Základní informace k týdnu od 15. 11. do 19. 11. 2021 Děkujeme všem pilným sběračům za donesený sběr! Připomínáme akci Počernická světýlka – v neděli od 17:00 do 19:00, trasa lampionového průvodu začíná na Chvalském zámku. Srdečně Vás za všechny pořadatele zveme! Stručný přehled: 15. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době […]

Základní informace k týdnu od 8. 11. do 12. 11. 2021

Základní informace k týdnu od 8. 11. do 12. 11. 2021 Stručný přehled: 8. 11. Probíhá testování všech žáků – podrobnosti jsou uvedeny níže. 9. 11. Třídní schůzky ONLINE k přijímacímu řízení – 5 ročníky. Od 18:00 formou MS Teams. 9. 11. až 11. 11. Sběr starého papíru – kontejner bude opět u hlavní budovy. […]

Informace o škole

Základní škola Stoliňská, nazývána též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není