Aktuální informace

Stara budova školy - virtuální prohlídka

Informace k týdnu od 6. 9. do 10. 9. 2021

Informace k týdnu od 6. 9. do 10. 9. 2021 Akt. k 6.9. Sdělení k výsledku testování: Při školním testování nebylo odhaleno žádné podezření na výskyt COVID 19. Vážení rodiče, děkujeme Vám za vynikající spolupráci při realizaci testování žáků a dodržování nařízených opatření. V pondělí předpokládáme spuštění našich nových webových stránek, tudíž veškeré informace budete […]

Informace k vlastnímu začátku školy

Informace k prvním dnům školního roku 2021/2022 Umístění tříd Nová budova – Stoliňská 2440: Přípravná třída, první ročníky, druhé ročníky, třetí ročníky, čtvrté ročníky + tělocvična, školní jídelna, školní družiny, kuchyňka Hlavní budova – Stoliňská 823/16: Pátý ročník, šestý ročník, sedmý ročník, osmý ročník, devátý ročník + PC učebna, knihovna Budova Radnice – Stoliňská 822: Školní […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Od 21-11-2023 začínají programy primární prevence.
  2. Dne 27-11-2023 od 16:00 se uskuteční schůzka rodičů žáků, kteří se zúčastní květnového jazykově-poznávacího zájezdu do Irska. V učebně V. B - přízemí hlavní budovy.
  3. Informujeme zákonné zástupce, že školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  4. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě problémů informujte obratem třídního učitele, který zajistí vygenerování nových přihlašovacích údajů. Přes Komens primárně omlouváte i absenci žáků.

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není