Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2021

Informace k týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2021 V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených […]

Základní informace k týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2021

Informace k týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021 Vážení rodiče, předně děkujeme za vynikající spolupráci při nařízeném testování. Podařilo se to zvládnout, testování, které proběhlo dne 9. 9.2021, snad bylo v tomto období posledním. Testy žádné podezření na onemocnění COVID 19 neodhalily. V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. ZÁPIS 2024: Přijetí se řídí správním řádem, rozhodnutí bude vydáno do 9. 5. 2024.  Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří v průběhu zápisu nepředložili ke kontrole nebo nedodali požadované dokumenty, aby tak učinili v nejkratším možném termínu. Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webu školy a na Úřední desce školy, nepřijatým žákům bude doporučeným dopisem zasláno rozhodnutí o nepřijetí. V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možnost se seznámit s podklady před vydáním rozhodnutím dne 6. 5. 2024 v době od 16:00 do 17:30 osobně v ředitelně školy, případně telefonicky (739 301 527). Využít můžete i ONLINE setkání v době od 17:30 do 18:30 v aplikaci MS Teams. Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBjOTZkMGItMGVjNy00MGJmLTkyMDEtNjY0NGI3YzUxZTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d
  2. Při náhlých potížích s připojením k Bakalářům prosím vyčkejte. Problém vždy ihned řešíme s technickou podporou. Děkujeme.
  3. Školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  4. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě ztráty hesla informujte třídního učitele. Přes Komens omlouváte i absenci žáků.

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není