Aktuální informace

Informace k vlastnímu začátku školy

Informace k prvním dnům školního roku 2021/2022 Umístění tříd Nová budova – Stoliňská 2440: Přípravná třída, první ročníky, druhé ročníky, třetí ročníky, čtvrté ročníky + tělocvična, školní jídelna, školní družiny, kuchyňka Hlavní budova – Stoliňská 823/16: Pátý ročník, šestý ročník, sedmý ročník, osmý ročník, devátý ročník + PC učebna, knihovna Budova Radnice – Stoliňská 822: Školní […]

Morana

Prázdninové informace – co se v naší škole připravuje a prvotní informace k testování

Vážení rodiče, níže předkládám průběžné informace k přípravě školy na nadcházející školní rok 2021/2022. Během prázdnin se podařilo realizovat: Škola bude mít nové webové stránky – budou přehlednější a profesionálně připravené Podařilo se kompletně vymalovat budovu školy Stoliňská 823 (včetně zábradlí a dalších součástí) Byla realizována oprava nasvícení školní budovy i reinstalace venkovního osvětlení Proběhne […]

Informace o škole

Základní škola Stoliňská, nazývána též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není