Aktuální informace k týdnu od 15. 1. do 19. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 15. 1. do 19. 1. 2024 Sobota 13. 1.  2024: První ples Chvalské školy. Ples probíhá v Chvalské stodole. Začínáme v 18 h.  Občerstvení je zajištěno v dostatečné míře, tombola bohatá a inspirující. Pokud máte zájem se ještě zúčastnit a nemáte vstupenky, je možno omezený počet zakoupit přímo u vstupu. […]

Aktuální informace k týdnu od 8. 1. do 12. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 8. 1. do 12. 1. 2024

8. 1. Pololetní třídní schůzky – účast rodičů je důležitá vzhledem k pololetní klasifikaci. Pokud mezi zákonnými zástupci panuje neshoda, je nutná účast obou zákonných zástupců. V rámci třídních schůzek bude možno si zakoupit vstupenky na První ples Chvalské školy. Předem děkujeme za vaši podporu naší škole a váš zájem o činnost školy.

Události týdne:

 • 8. 1. Pololetní třídní schůzky  – od 17:00 ve třídách + prodej vstupenek na První ples Chvalské školy
 • 8. 1.  Prevence  od KŘPČR- 3. A; 3. B; 4. A; 4. B
 •          14:00 Tři králové a živý betlém ve ŠD
 • 9. 1. Prevence od KŘPČR – 5. A; 5. B; 7. a; 7. B
 • 10. 1. Prevence od KŘPČR – 6. A; 6. B;
 • 10. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník (náhradní výuka)
 • 11. 1. Prevence od KŘPČR a dopravní policie – 0. A, 1. A, 1. B
 •           Prevence od KŘPČR – 8. A; 8. B;
 • 12. 1. Plavecký výcvik – 3. ročník
 •           Prevence od KŘPČR – 9. A; 9. B;

S předstihem:

 • 13. 1.  První ples Chvalské školy – srdečně vás zveme! Od 18:00 v Chvalské Stodole.
 • 18. 1. Dílničky se dřevem – 2. A, 2. B
 • 19. 1. Uzavření klasifikace za první pololetí
 • 2. 2. Pololetní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova)
 • 12. 2.  – 16. 2. Jarní Prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců)
 • 19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams)
 • 25. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – výběr žáků

Důležité:

 • Bezpečnost: V souvislosti s tragickými událostmi ze dne 21. 12. 2023 na Filosofické fakultě pracujeme na zlepšení zabezpečení našich budov. Zabezpečení řešíme v rovině vnitřního i vnějšího ohrožení. Pokud se pohybujete v oboru, kde máte nějaké zkušenosti, jak současný stav vylepšit, budeme velmi rádi za vaše připomínky.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Kyberbezpečnost a drogová problematika: Pokud máte nějaký dotaz k problematice kyberbezpečnosti či aktuální drogové problematice, prosíme o vaše písemné emailové dotazy, abychom mohli zajistit jejich fundované zodpovězení během semináře pro rodiče – 19. 2. od 17:30.

Martin Březina

Aktuální informace k týdnu od 3. 1. do 5. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 3. 1. do 5. 1. 2024 Vážení rodiče, jménem naší školy vám všem přeji úspěšný rok 2024. Ať v roce 2024 máte stálé zdraví, po 53 týdnů optimismus,  k tomu 365 dní štěstí a ještě téměř 526 000 minut splněných přání a pohody. Ať zazíváte jen samé osobní úspěchy v rámci rodiny i zaměstnání! […]

Aktuální informace k týdnu od 21. 12. do 3. 1. 2024

Aktuální informace k týdnu od 21. 12. do 3. 1. 2024 Důležité: 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:30 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:30 27. 12. Vánoční prázdniny. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická […]

Aktuální informace k týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2023

Aktuální informace k týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2023 Vážení rodiče, opět vám patří velké poděkování za: 1) Donesený sběr – podařilo se nasbírat celkem 1320 kg, což je průměrných 2,8 kg na jednoho žáka. Nejlepší třídy a nejlepší sběrače opět velmi rádi odměníme. 2) Podporu Srdíčkových dnů – opět se prodalo vše. […]

Aktuální informace k týdnu od 11. 12. do 15. 12. 2023

Aktuální informace k týdnu od 11. 12. do 15. 12. 2023 Týdenní plán: 12. 12. Divadlo H. P. – 2. B 13. 12. Výstava H. Zmatlíková (Chvalský zámek) – 2. A 14. 12. Divadlo Minaret – 3. A, B 14. 12. Vánoční diamant – 0. A 14. 12. Betlémská kaple – 4. A, 4. B […]

Aktuální informace k týdnu od 4. 12. do 8. 12. 2023

Aktuální informace k týdnu od 4. 12. do 8. 12. 2023 Školní družina, školní klub: Od ledna 2024 bude zachována stávající cena, platba za družinu je tedy za období 1/2024 -6/2024 celkem 1 800 Kč (300 Kč/měsíc x 6). Pro školní klub je to za uvedené období 1 200 Kč (200 Kč/měsíc x 6). Kdo čerpal […]

Aktuální informace k týdnu od 27. 11. do 1. 12. 2023

Aktuální informace k týdnu od 27. 11. do 1. 12. 2023 Školní družina, školní klub: Od ledna 2024 bude zachována stávající cena, platba za družinu je tedy za období 1/2024 -6/2024 celkem 1 800 Kč (300 Kč/měsíc x 6). Pro školní klub je to za uvedené období 1 200 Kč (200 x 6). Kdo čerpal úplatu […]

Aktuální informace k týdnu od 20. 11. do 24. 11. 2023

Aktuální informace k týdnu od 20. 11. do 24. 11. 2023 11. Státní svátek – výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna Počernická světýlka:  Vážení rodiče, moc děkujeme za napečené perníčky. Dětských účastníků bylo cca 600, vše se snědlo a perníčky všem moc chutnaly. Děkujeme! SWOT analýza 2023 – vážení rodiče, moc děkujeme vám i žákům […]

Aktuální informace k týdnu od 13. 11. do 17. 11. 2023

Aktuální informace k týdnu od 13. 11. do 17. 11. 2023 Srdečně zveme: 12. 11. – Počernická světýlka – lampiónový průvod pro celé rodiny, od 17:00 do 19:00. Začátek průvodu je v prostoru Chvalského zámku. Děkujeme za nádherné a voňavé perníčky pro malé účastníky. Pokud ještě máte zájem nějaké dodat, lze v neděli okolo 16 h u […]